Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020 - strona praktyczna

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin: 06-07.06.2019
Cena: 1300 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1300 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 10.00 - 17.00

DZIEŃ 2  09.00 - 16.00

1)      Doświadczenia obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej – nauka na błędach

2)      Uwarunkowania prawne – rozporządzenia i wytyczne Komisji Europejskiej

3)      Ocena ex ante i Strategia inwestycyjna

4)      Zasady działania Regionalnych Funduszy Rozwoju (RFR)

5)      Możliwe opcje/modele wdrożeniowe

 • Ramy prawne dla możliwych opcji wdrażania IIF
 • Sposób i kryteria wyboru podmiotów wdrażających IIF
 • Ograniczenia wynikające z art. 38 (4) rozporządzenia 1303/2013

6)      Wybór Menedżera Funduszu Funduszy i pośredników finansowych

7)      Fundusz funduszy a Instytucje Zarządzające / Pośredniczące

8)      Łączenie pożyczek z innego rodzaju wsparciem publicznym

 • Ćwiczenie dotyczące weryfikacji czy łączenie pożyczek z dotacjami / poręczeniami jest możliwe i pod jakimi warunkami.

9)      Wdrażanie IF w regionach

10)   Praktyczne wskazówki / wnioski

 • Efekt dźwigni
 • Kwalifikowalność inwestycji ostatecznego odbiorcy
 • Zasady kwalifikowalności wydatków
 • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
 • Zakaz podwójnego finansowania
 • Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych.

11)  Rozliczenia wniosków o płatność składanych przez Fundusz Funduszy

12)  Monitorowanie i sprawozdawczość dotycząca IF

13)  Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie / umowy operacyjnej / umowy inwestycyjnej

14)  Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę działalności Menadżera Funduszu Funduszy?

15)  Problemy z pośrednikami finansowymi – jak ich uniknąć i jak im zaradzić?

16)  Nieprawidłowości wykryte u pośredników finansowych (umowy operacyjne).

METODY SZKOLENIA:

 • Wykład (prezentacja power point)
 • Praca w grupach
 • Case study
 • Ćwiczenia
 • Dyskusja
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł