Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone w sposób ciekawy. Program szkolenia zrealizowany. Prowadzący posiada ogromną wiedzę ...
Zobacz inne opinie

Pożyczki i poręczenia - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin: 26-27.09.2019
Cena: 1300 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1300 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1 10.00 - 17.00

DZIEŃ 2  09.00 - 16.00

1)      Doświadczenia obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej – wnioski na przyszłość

2)      Przepisy prawne oraz wytyczne i ich interpretacje dotyczące IF

3)      Ocena ex ante i Strategia inwestycyjna – praktyczne wskazówki

4)      Zasady działania Regionalnych Funduszy Rozwoju (RFR)

5)      Możliwe opcje/modele wdrożeniowe – zalety i wady

 • Ramy prawne dla możliwych opcji wdrażania IIF
 • Sposób i kryteria wyboru podmiotów wdrażających IIF
 • Ograniczenia wynikające z art. 38 (4) rozporządzenia 1303/2013

6)      Wybór Menedżera Funduszu Funduszy i pośredników finansowych

7)      Fundusz funduszy a Instytucje Zarządzające / Pośredniczące – umowa o finansowanie

8)      Łączenie pożyczek z innego rodzaju wsparciem publicznym

 • Ćwiczenie dotyczące weryfikacji czy łączenie pożyczek z dotacjami / poręczeniami jest możliwe i pod jakimi warunkami.

9)       Praktyczne wskazówki / wnioski z wdrażania instrumentów finansowych

 • Zasady kwalifikowalności wydatków
 • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
 • Zakaz podwójnego finansowania w praktyce
 • Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych.

10)  Rozliczenia wniosków o płatność składanych przez Fundusz Funduszy

11)  Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach – rozliczanie wkładów oraz opłaty za zarządzanie

12)  Monitorowanie i sprawozdawczość dotycząca IF

13)  Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie / umów operacyjnych / umów inwestycyjnych

14)  Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę działalności Menadżera Funduszu Funduszy (BGK)?

15)  Problemy z pośrednikami finansowymi – jak postępować z nierzetelnymi pośrednikami?

16)  Nieprawidłowości wykryte u pośredników finansowych (umowy operacyjne) – co dalej?

METODY SZKOLENIA:

 • Wykład (prezentacja power point)
 • Praca w grupach
 • Case study
 • Ćwiczenia
 • Dyskusja
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł