Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020 - strona praktyczna

Miejsce szkolenia: Katowice
Termin: 06-07.06.2019
Cena: 1300 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1300 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE ?

Szkolenie dotyczy bardzo rozwojowego tematu jakim są instrumenty finansowe (pożyczki, poręczenia). Polityka spójności UE coraz większe środki przeznacza na instrumenty zwrotne (IF) kosztem dotacji bezzwrotnych. W związku z powyższym, w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 powstało wiele przepisów rangi rozporządzeń Rady
i Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzeń Komisji czy też wytycznych, które są mocno skomplikowane.
W trakcie szkolenia przedstawione zostaną interpretacje tych przepisów w oparciu o przykłady ich zastosowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Administracja publiczna (Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające, ministerstwa) oraz inne podmioty zainteresowane instrumentami finansowania zwrotnego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

BRAK

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł