Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone z ponadprzeciętnym poziomem merytorycznym....
Zobacz inne opinie

Kwalifikowlaność wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zmiany w interpretacji poszczególnych zasad oraz realizacji zamówień w ramach zasady konkurencyjności.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 14-15.02.2019
Cena: 950 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 950 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy ) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE?

Pozyskanie dofinasowania ze środków pomocowych UE jest niewątpliwym sukcesem każdego z Beneficjentów. Jest to jednak dopiero pierwszy krok w stronę realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Kolejnym, dużo trudniejszym etapem jest realizacja i rozliczenie współfinasowanej inwestycji. Poziom trudności zwiększają kolejne nowelizacje zasad obowiązujących beneficjentów oraz znaczący wzrost zastosowania w perspektywie 2014-2020 rozwiązań informatycznych w procesie udzielania zamówień czy sprawozdawczości projektu.

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 niesie ze sobą wiele zmian w zakresie ponoszenia i rozliczania wydatków projektu. Zmiany te dotyczą zarówno zasad kwalifikowalności wydatków (m.in. zmiana podejścia do kwalifikowalności VAT, nowe zasady publikacji ogłoszeń o zamówieniach w ramach projektu, zwiększenie ilości wydatków rozliczanych ryczałtowo) jak również poziomu szczegółowości aplikacji informatycznych wspierających rozliczenie projektu (system SL 2014-2020, baza konkurencyjności).

Z racji na tak duża ilość nowości szczególnie ważne jest monitorowanie wszelkich zmian wprowadzany na poziomie wytycznych w trakcie realizacji projektu. Należy mieć bowiem na względzie, iż ponosząc i rozliczając wydatki beneficjent jest zobligowany do przestrzegania obowiązującej wersji wytycznych.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień i ponoszenie wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinasowanych ze środków UE, pracownicy instytucji zarządzających , instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających odpowiedzialni za kontrolę kwalifikowalności wydatków oraz udzielania zamówień w projektach UE. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podstawowa wiedza w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zasady konkurencyjności.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł