Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

FUNDUSZE UNIJNE

W ciągu kilkunastu lat działalności przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń dotyczących funduszy europejskich. Szkolenia unijne uczą nie tylko jak starać się o dotacje, ale również jak wykorzystywać i jak rozliczać otrzymane środki. Chcemy pomóc Państwu  skutecznie wykorzystywać szansę na rozwój jaką dają dotacje z unii europejskiej i ten cel realizujemy właśnie poprzez szkolenia unijne. Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice,  Gdańsk i wiele innych polskich miast od wielu lat korzysta z naszych usług.
Ważnym elementem naszych najnowszych szkoleń są fundusze unijne 2014-2020 dotyczące;

  • komercjalizacji, innowacji i zarządzania własnością intelektualną, jak również współpracy nauki z biznesem,
  • kompetencji indywidualnych dla rozwoju osób działających w obszarze projektów unijnych i rozwojowych jak również współpracy nauki z biznesem.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet na najbliższe 7 lat.

Jakie programy operacyjne oraz priorytety będą w nowej perspektywie finansowej?
Jakie będą dotacje unijne dla firm? Jakie dofinansowania dla młodych rolników? A jakie fundusze dla NGO?
Jakie zmiany będą w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz realizacji dofinansowanych projektów?

Z tego typu pytaniami spotykamy się od kilku miesięcy niemal na co dzień. Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskacie Państwo uczestnicząc w naszych szkoleniach.

Poniżej prezentujemy natomiast wybrane informacje na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Fundusze Unijne 2014-2020 mają zwiększyć rozwój gospodarki, pobudzić przedsiębiorczość i innowacyjność i przede wszystkim poprawić jakość życia Polaków.

Priorytetami na lata 2014-2020 są:

  • Wsparcie dla badań naukowych i innowacji
  • Zacieśnienie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi a przedsiębiorstwami
  • Zwiększenie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich do rynku pracy
  • Rozwój infrastruktury – rozbudowa dróg oraz zmodernizowanie tras kolejowych
  • Troska o środowisko naturalne – bardzo duży nacisk będzie położony na wykorzystanie energii odnawialnej, ochronę środowiska, usuwanie ścieków i odpadów, jak również przystosowanie do zmian klimatycznych
  • Wzmacnianie potencjału turystycznego regionów
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  • Zwiększenie dostępu do usług cyfrowych – m.in. dalszy rozwój szerokopasmowego internetu.


Fundusze unijne 2014-2020 będą podzielone miedzy sześcioma programami operacyjnymi w następujący sposób:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27,5 mld €
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8,6 mld €
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 4,4 mld €
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2,2 mld €
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2,1 mld €
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,7 mld €

W większości o rozdysponowaniu funduszy unijnych będą decydować regiony – w perspektywie finansowej 2014-2020 województwa będą miały do dyspozycji aż 40% funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – będą mogły samodzielnie decydować, ale z drugiej strony oznacza to dużą odpowiedzialność. Inwestycje będą dopasowane do danego regionu, dzięki czemu umożliwi to podniesienie jego atrakcyjności oraz konkurencyjności.

Bardzo istotną zmianą w stosunku do poprzedniego okresu funduszy unijnych będzie wielofunduszowość. Taką możliwość dają projekty rozporządzeń 2014-2020, dzięki czemu można będzie realizować wielofunduszowe programy operacyjne a co za tym idzie wielofunduszowe projekty. Mówiąc prosto, będzie można łączyć projekty miękkie z inwestycyjnymi w ramach jednego projektu, realizowanego w ramach jednego programu operacyjnego. To zapewne umożliwi stworzenie ciekawych, kompleksowych projektów i osiągnięcie lepszych rezultatów.

Zachęcamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach i kursach z funduszy unijnych, podczas których wskazujemy kwestie najistotniejsze dotyczące funduszy unijnych na lata 2014-2020, przedstawiamy zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy oraz podpowiadamy jakie kierunki obrać, żeby w jak najlepszy sposób wykorzystać środki europejskie.

Archiwum Szkoleń: FUNDUSZE UNIJNE
Temat szkolenia Miejsce Termin
Kraków
11-13.02.2015
Kraków
18-19.06.2015
Kraków
25-26.06.2015
Kraków
2-3.07.2015
Kraków
16-17.11.2015
Kraków
16-17.11.2015
Kraków
7-8.12.2015
Kraków
22-23.02.2016
Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Poznań
5.04.2016; 12.04.2016; 26.04.2016; 10.05.2016; 17.05.2016
Kraków
21.06.2016
Kraków
08.07.2016
Kraków
15.06.2015
Kraków
22.06.2016
Kraków
04-05.07.2016
Kraków
09.02.2018
Kraków
21-22.05.2018
Kraków
25-26.04.2019
Kraków
09-10.05.2019
Katowice
24-25.10.2019
Kraków
28.11.2019
Kraków
12-13.12.2019
Kraków
12-13.03.2020
Kraków
18.03.2020 - ODWOŁANO
Kraków
23-25.03.2020 - PRZESUNIĘTE
Kraków
15.04.2020
Kraków
23-24.04.2020
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł