Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

Zatrudnianie personelu projektu z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i realizacji projektów na uczelniach.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: Styczeń.2020
Cena: 1100 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1100 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1 (10.00 - 17.15)

 1. Stosunek pracy a świadczenie pracy - różnice pomiędzy umowami regulowanymi kodeksem pracy i cywilnymi (m.in. umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski).Omówienie aktów prawnych regulujących oraz przedstawienie tabelaryczne różnic w umowach.
 2. Składniki wynagrodzeń (w tym ulgi np. pracownik 50+), dodatki, nagrody, delegacje itp.Omówienie zasad naliczania wynagrodzeń o skalników oraz ich implementację w projektach.
 3. Dokumenty i ewidencje dotyczące wynagrodzeń, czasu pracy ilości pracy (przepisy regulujące).Przedstawienie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń. Omówienie podstawowych aktów prawnych regulujących te zagadnienia.
 4. Zatrudnienie na więcej niż jeden etat u tego samego pracodawcy/ u różnych pracodawców (przepisy regulujące).Przepisy regulujące i case study dotyczące zbiegu form zatrudniania.
 5. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy do różnych zadań (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu) w ramach jednej umowy. Case study i przepisy regulujące.Oddelegowanie pracownika do realizacji innych zadań w ramach umowy o pracę (sposób ewidencjonowania). Zasady oddelegowań oraz ich ewidencja.
 6. Zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy (z kim można zawrzeć taką umowę, przykład takiej umowy, jakie inne dokumenty są potrzebne do ewidencjonowania, jak są naliczane składki ZUS i podatek). 
 7. Dodatki do wynagrodzeń (rodzaje, wysokość, dokumenty).Case study. Rodzaje umów dot. świadczenia pracy: powołanie, mianowanie, kontrakt menadżerski (zatrudnianie kadry zarządzającej). Przepisy regulujące i przykłady.

Dzień 2 (9.00 - 16.15)

 1. Umowa zlecenia z podmiotem gospodarczym, działalność gospodarcza a umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowy cywilnoprawne rozliczane poza prowadzoną działalnością.Przepisy regulujące i przykłady.
 2. Formy zatrudnienia personelu projektu.Zasady wynikające z wytycznych vs przepisy prawne i praktyka w podmiotach.
 3. Zasady kwalifikowania wynagrodzeń personelu zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, osób samozatrudnionych.
 4. Zasady dotyczące podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń.Omówienie tabeli podlegania i zgłaszaniu do ubezpieczeń w zależności od formy zatrudnienia etc. dokumentacja niezbędna do rozliczeń i weryfikowana przez IZ/IP.
 5. Zasady dotyczące rozliczania i opłacania składek w projektach.Terminy i zasady rozliczeń i opłacania składek w projektach.
 6. Dokumentacja w zakresie zatrudnienia personelu i rozliczenia kosztów związanych z zaangażowaniem personelu.
 7. Łączenie różnego rodzaju umów przez jednego pracownika.Case study z crossowym włączeniem umów.

Pytania i odpowiedzi każdego dnia szkoleniowego.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł