Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł

OPINIE

Zmiany w projektach unijnych na lata 2014-2020 w porównaniu do perspektywy 2007-2013

Szkolenie bardzo merytoryczne, oparte na konkretnych, trudnych i skomplikowanych przykładach. Prowadzący doskonale przygotowany merytorycznie.

Jerzy Solecki (Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)

Szkolenie bardzo merytoryczne, oparte na konkretnych, trudnych i skomplikowanych przykładach. Prowadzący doskonale przygotowany merytorycznie.

Jerzy Solecki (Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie bardzo merytoryczne, tematy poruszone na szkoleniu poparte przykładami. Trener posiada szeroką wiedzę, doskonale znający przepisy prawa, pomocny, chętny do prowadzenia dyskusji w grupie. Oceniam szkolenie bardzo wysoko.

Barbara Malcharek (Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeroki zakres wiedzy prowadzącego, szkolenie bardzo przydatne. Otrzymana wiedza zostanie wykorzystana przy tworzeniu nowych projektów. Zdecydowanie polecam i rekomenduje szkolenie z tego zakresu.

Monika Dzikowska (Gmina Dąbrowa Górnicza)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompetencje, wiedza oraz praktyczne aspekty wdrażania projektów na najwyższym poziomie. Możliwość omówienia konkretnych przykładów stanowi bardzo istotny element szkolenia. Zajęcia prowadzone w sposób rzeczowy, konkretny.

Katarzyna Jurczak-Klocek (Biuro Funduszy i Projektów Unijnych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej)

wiecej

CERTYFIKOWANE szkolenie: „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM – standard UE”.

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z licznymi przykładami wynikającymi z rozległej wiedzy prowadzącego w obszarze zarządzania projektami z elementami analizy ryzyka. Dodatkowo uwagę zwraca fakt poprawności językowej i artykułowania w odpowiedni sposób rzeczy kluczowych i ważnych w poruszanej tematyce. 

Tomasz Durejko, Wojskowa akademia Techniczna w Warszawie, kwiecień 2016

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z licznymi przykładami wynikającymi z rozległej wiedzy prowadzącego w obszarze zarządzania projektami z elementami analizy ryzyka. Dodatkowo uwagę zwraca fakt poprawności językowej i artykułowania w odpowiedni sposób rzeczy kluczowych i ważnych w poruszanej tematyce. 

Tomasz Durejko, Wojskowa akademia Techniczna w Warszawie, kwiecień 2016


Jak zwykle poziom bardzo wysoki. POLECAM!

Barbara Choczewska, Firma Wsparcie Biznesu Nowy Sącz, kwiecień 2016


Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Zagadnienia przedstawione w przystępnej formie, poparte przykładami z praktyki. 

Katarzyna Połeć-Kołodziej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kwiecień 2016

wiecej

Zmiany w zakresie kwalifikowania wydatków wynikające z nowelizacji prawa wspólnotowego oraz planowanej nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Szkolenie niezwykle ciekawe pod kątem zmian jakie są na etapie konsultacyjnym, a kóre moga zostać wkrótce wdrożone, zasad kwalifikowalności wydatków pod kątem nowej perspektywy finansowej 2021r.

Katarzyna Pietrzak, MJWPU Warszawa, grudzień 2018 

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Wysoka jakość merytoryczna.

Justyna Wypych, MJWPU Warszawa, grudzień 2018


Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób, pruszono wszystkie istotne zagadnienia związane z tematem szkolenia. Trener prowadził warsztat interesujaco, prawidłowe rozłożenie tematów merytoryki z podaniem przykładów.

Marta Król, MJWPU Warszawa, grudzień 2018


Szkolenie niezwykle ciekawe pod kątem zmian jakie są na etapie konsultacyjnym, a kóre moga zostać wkrótce wdrożone, zasad kwalifikowalności wydatków pod kątem nowej perspektywy finansowej 2021r.

Katarzyna Pietrzak, MJWPU Warszawa, grudzień 2018 

wiecej

« 1 2 3 4 5 › »

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł