Zrealizowanych szkoleń: 846
Przeszkolonych osób: 11 870
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

Ryczałtowe rozliczanie wydatków w projektach UE 2014-2020 - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 07.01.2019
Cena: 630 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 630 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE ?

W celu uproszczenia systemu rozliczania wydatków w ramach projektów UE  Ministerstwo Rozwoju wprowadziło od 1 stycznia 2018 roku obowiązek rozliczania kosztów pośrednich w oparciu o metody uproszczone we wszystkich współfinasowanych projektach.  Jest to to informacja szczególnie istotna dla tych Beneficjentów, którzy do chwili obecnej nie mieli żadnych doświadczeń z tym rodzajem rozliczania wydatków.

Z każdym ogłoszonym konkursem wzrasta również ilość działań programów operacyjnych gdzie wykorzystywać można pozostałe formy uproszczone: kwoty ryczałtowe oraz koszty jednostkowe.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu i ponoszenie dokonywanych wydatków, pracownicy instytucji zarządzających, instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających odpowiedzialni za nadzór na realizowanymi projektami, osoby weryfikujące wnioski o płatność, administratorzy systemu SL 2014-2020 oraz pracownicy prowadzący kontrolę  kwalifikowalności wydatków w projektach UE.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

BRAK

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 846
Przeszkolonych osób: 11 870
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł